•  x 

    Košík je prázdný
  • spací náplasti

Zásady ochrany osobních údajů

DomusNaturae se velmi stará o vaše soukromí. Zpracováváme výhradně údaje, které potřebujeme pro (zlepšování) našich služeb, a pečlivě zpracováváme veškeré informace shromážděné o vás a vašem využívání našich služeb. Vaše data nejsou sdílena s třetími stranami pro komerční účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných DomusNaturae. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 28/01/2020, se zveřejněním nové verze je zrušena platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme, k čemu jsou tyto údaje používány a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto údaje sdíleny s třetími stranami. Také vám vysvětlíme, jak ukládáme vaše údaje, jak chráníme vaše údaje před zneužitím a jaká práva máte ohledně osobních údajů, které nám poskytujete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O našem zpracování dat
Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a komu jsou data viditelná.

E-mail a seznamy adres
Pro náš běžný pracovní e-mail používáme e-mailové služby Můj webhosting. Tato strana zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Můj webhosting nemá přístup do naší poštovní schránky a zacházíme s naším e-mailovým přenosem důvěrně.

Zpracovatelé plateb
Pro uzavírání a zpracování (část) našich plateb v našem internetovém obchodě používáme poskytovatele plateb Ayden. Ayden zpracovává vaše jméno, adresu a informace o pobytu. Zpracovávají také platební údaje, jako je číslo vašeho bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Společnost Ayden implementovala vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů. Ayden si vyhrazuje právo používat vaše osobní (anonymizované) informace k dalšímu zlepšování jejich služeb a v této souvislosti je sdílet s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů platí také pro všechny služby společnosti Ayden, která využívá třetí strany. Společnost Ayden neukládá vaše data déle, než jsou splátky povolené příslušnými právními důvody.

Doprava a logistika
Pokud u nás zadáte objednávku, je naší odpovědností, aby vám byla vaše objednávka úspěšně doručena. K dodání používáme služby PostNL. Pro úspěšné doručení je důležité, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. PostNL používá tyto informace pouze k uskutečnění dohody o doručení. V případě, že si PostNL najme subdodavatele, budou tyto informace sdílet s těmito stranami.

Účetnictví a účetnictví
Externí prodejní kanály

Účel zpracování dat
Obecný účel zpracování údajů. Vaše údaje používáme pouze za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že cíl zpracování těchto údajů stojí v přímé souvislosti s úkolem nebo úkolem, který nám nabízíte. Tyto údaje nepoužíváme pro (adresované) marketingové účely. Pokud s námi sdílíte informace a používáme je k tomu, abychom vás - ne na základě žádosti - kontaktovali později, nejprve vás požádáme o výslovný souhlas. Vaše údaje nejsou sdíleny s třetími stranami za jiným účelem, než je plnění účetních a administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost na základě dohody, kterou s nimi máme, přísahy nebo zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data
Informace automaticky shromážděné naší webovou stránkou jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnout vám a / nebo dále vylepšovat naše služby. Tyto informace (například vaše IP adresa (anonymizovaná), webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobní údaje.

Spolupráce v daňovém a trestním vyšetřování
V některých případech nás vláda může zavázat k zákonné povinnosti sdílet vaše informace za účelem pomoci při daňovém nebo trestním vyšetřování. V takových případech jsme nuceni vyhovět a pomoci, ale na základě zákonných možností nabídneme námitku.

Retenční období
Vaše údaje ukládáme tak dlouho, dokud jste u nás klientem. To znamená, že udržujeme a udržujeme váš klientský profil, dokud nám nedáte najevo, že již nechcete využívat naše služby. Taková zpráva funguje také jako požadavek na zapomenutí. Jsme povinni uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji z důvodu příslušných administrativních povinností, tyto informace jsou bezpečně uloženy tak dlouho, dokud příslušná lhůta pro tyto povinnosti ještě neuplynula. Personál již nemá přístup k vašemu klientskému profilu a veškerým dokumentům vytvořeným kvůli vašemu úkolu nebo úkolu.

Vaše práva
Na základě platného nizozemského a evropského práva máte jako zúčastněná strana určitá práva, pokud jde o osobní údaje, které zpracováváme námi nebo jejich jménem. Níže naleznete vysvětlení těchto práv a toho, jak se jich jako zúčastněná strana můžete těchto práv dovolávat. V zásadě, abychom zabránili zneužití, zasíláme faktury a kopie vašich údajů pouze na e-mailové adresy, které jste nám oznámili. Pokud si přejete obdržet tyto údaje na jiné e-mailové adrese nebo například poštou, požádáme vás, abyste se odpovídajícím způsobem identifikovali. Udržujeme správu uzavřených požadavků, v případě požadavku na zapomenutí budeme udržovat správu anonymizovaných údajů. Všechny faktury a kopie dat obdržíte v souborech, které jsou strukturovány ve strojově čitelném formátu na základě klasifikace dat, které používáme v našem systému. Vždy máte právo podat stížnost u Autoriteit Persoonsgegevens, pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji zacházíme špatně nebo je zneužíváme.

Právo na kontrolu
Po celou dobu si vyhrazujete právo prohlížet si údaje, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. O takové prohlížení můžete požádat náš kontakt odpovědný za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, kopii všech údajů s přidaným přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje spravují, a zároveň uvedeme kategorie, pod kterými tyto údaje ukládáme.

Právo na opravu
Kdykoli si vyhrazujete právo na úpravu údajů, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. Můžete požádat o takovou úpravu našeho kontaktu odpovědného za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, potvrzení, že údaje byly upraveny.

Právo na omezení zpracování
Po celou dobu si vyhrazujete právo omezit údaje, které zpracováváme a které mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu. Můžete požádat o takové omezení našeho kontaktu odpovědného za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, potvrzení, že zpracování vašich údajů je omezeno, dokud se nerozhodnete toto omezení zrušit.

Právo na převoditelnost
Kdykoli si vyhrazujete právo požadovat, aby údaje, které zpracováváme, mají vztah nebo mohou být redukovatelné na vaši osobu, zpracovávány třetí stranou podle výběru. Tuto žádost můžete zaslat našemu kontaktu odpovědnému za záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, zašleme vám prostřednictvím e-mailové adresy, která je nám známa, vaše (osobní) faktury nebo kopie údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali. Je vysoce pravděpodobné, že v takovém případě vám již nebudeme moci nabízet naše služby, protože již nemůžeme zaručit předchozí bezpečnost údajů.

Právo na námitku a jiná práva
Vždy si vyhrazujete právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme my nebo jménem nás třetími stranami. V případě takové námitky okamžitě zastavíme veškeré zpracování vašich údajů, zatímco bude vaše námitka vyšetřována a zpracována. V případě oprávněné námitky vrátíme všechny faktury a / nebo kopie osobních údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali až do tohoto bodu a poté přestaneme zpracovávat. Rovněž si ponecháváte právo nebýt předmětem automatizovaných rozhodovacích procesů nebo profilování. Vaše údaje zpracováváme takovým způsobem, že toto právo neplatí. Pokud si myslíte, že toto právo platí, požádáme vás, abyste se obrátili na náš kontakt odpovědný za záležitosti ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Vždy si vyhrazujeme právo měnit naše zásady ochrany osobních údajů. Tato stránka však vždy zobrazuje nejnovější verzi našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky pro způsoby, jakými zpracováváme nedávno shromážděné údaje o vaší osobě, budeme vás o tom informovat e-mailem.

Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našeho webu. Pokud budete web nadále používat, předpokládáme, že souhlasíte.