•  x 

  cart tyhjä
 • nukkuminen

Käyttöehdot

Käyttöehdot 

Indeksi:
1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Soveltamisala
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä
8 artikla - Poissulkemisoikeus
9-artikla - Hinta
10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu
11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
12 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen
Artikla 13 - Maksu
14 artikla - Valitusmenettely
15-artikla - Erimielisyydet
16 artikla - Lisämääräykset tai poikkeavat säännökset
 
1 artikla - Määritelmät
Näissä olosuhteissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
 
1. Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
2. kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä ja tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
3. Päivä: kalenteripäivä;
4. Kaupan kesto: etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja / tai palveluita, joiden toimitus- ja / tai ostovelvoite jakautuu ajan myötä;
5. Kestävä väline: kaikki keinot, jotka antavat kuluttajalle tai yrittäjälle mahdollisuuden tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka tekee mahdolliseksi tulevaisuuden kuulemisen ja tallennetun tiedon muuttamattoman uudelleentuotannon.
6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
7. Mallilomake: peruuttamismallilomake, jonka yrittäjä tarjoaa, että kuluttaja voi täyttää, kun hän haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan.
8. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai lakisääteinen henkilö, joka tarjoaa tuotteita ja / tai palveluita kuluttajille etäyhteyden kautta;
9. Etäsopimus: sopimus, jolla yrittäjän järjestämässä järjestelmässä tuotteiden ja / tai palvelujen etämyyntiä varten sopimuksen tekemiseen saakka, mukaan lukien, vain yksi tai useampi etäviestinnän tekniikka käytetyt;
10. Etäviestintätekniikka: tarkoittaa sitä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samassa huoneessa samaan aikaan.
11. Ehdot: yrittäjän nykyiset yleiset ehdot.
 
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
Domus Naturae - luonnon talo
PO box 9120
1800 GE Alkmaar / Alankomaat
Puh .: +31 (0) 72 202 90
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. 
Kauppakamarin numero: 65929926
ALV-tunnusnumero: NL856321266B01
 
3 artikla - Soveltamisala
1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia etäsopimuksia ja yrittäjän ja kuluttajan välisiä tilauksia.
2. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen etäsopimuksen tekemistä, ilmoitetaan, että yleiset ehdot voidaan tutustua yrittäjään ja ne lähetetään ilmaiseksi mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, poiketen edellisestä kohdasta ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa se kestävällä alustalla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, mihin yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä ilmaiseksi sähköisin keinoin tai muuten.
4. Jos erityisiä tuote- tai palveluehtoja sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja kuluttaja voi ristiriitaisten yleisten ehtojen tapauksessa aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on eniten suotuisa hänelle.
5. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai tuhotaan, sopimus ja nämä ehdot pysyvät ennallaan ja asiaa koskeva määräys korvataan määräyksellä, jonka mukaan alkuperäisen tarkoituksen tarkoitus on niin paljon kuin mahdollista.
6. Tilanteet, joita ei säännellä näillä yleisillä ehdoilla, on arvioitava näiden yleisten ehtojen "hengen mukaisesti".
7. Epäkohdat yhden tai useamman ehtamme selittämisessä tai sisällössä tulisi selittää näiden ehtojen "hengelle".
 
4 artikla - Tarjous
1. Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen sovelletaan ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
2. Tarjous on ilman velvoitteita. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
3. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjolla olevista tuotteista ja / tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvaavat tarjottuja tuotteita ja / tai palveluita. Tarjouksen ilmeiset virheet tai virheet eivät sido yrittäjää.
4. Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat ohjeellisia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
5. Kuvalliset tuotteet ovat todellinen heijastus tarjolla olevista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytössä olevat värit vastaavat tarkalleen tuotteiden todellisia värejä.
6. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, jotka ovat kuluttajalle selviä siitä, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:
 •  hinta veroineen;
 •  mahdolliset lähetyskustannukset;
 •  tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitkä toimet ovat sen kannalta välttämättömiä;
 •  sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei
 •  maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;
 •  tarjouksen hyväksymisaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;
 •  etäviestinnän tariffimäärän, jos etäviestinnän tekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan jollakin muulla perusteella kuin käytetyn viestinnän tavanomaisen perustariffin perusteella
 •  tehdäänkö sopimus sopimuksen tekemisen jälkeen ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua sopimukseen;
 •  tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa hänen sopimuksensa perusteella toimittamat tiedot ja tarvittaessa korjata ne;
 •  muut kielet, joilla hollannin ohella voidaan tehdä sopimus;
 •  käytännesäännöt, jotka yrittäjä on itselleen antanut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
 •  etäsopimuksen vähimmäiskesto tapahtuman keston tapauksessa.
 •  Valinnainen: saatavana olevat koot, värit, materiaalityypit.
5 artikla - Sopimus 
1. Sopimus tehdään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan säännösten soveltamista, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja vastaavat ehdot täyttyy.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa heti tarjouksen hyväksymisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen elektronisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimenpiteitä.
4. Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - ilmoittaa, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, samoin kuin kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen päättämisen kannalta. Jos yrittäjällä, joka perustuu tähän tutkimukseen, on hyviä syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä ja hänellä on oikeus kiinnittää erityisiä ehtoja täytäntöönpanoon.
5. Yrittäjä lähettää tuotteen tai palvelun kanssa seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa niitä helposti käytettävälle kestävälle välineelle:
a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi mennä tekemällä valituksia;
b. ehdot, joilla ja millä tavalla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
C. tiedot takuista ja olemassa olevista palveluista oston jälkeen;
d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohtaan sisältyvät tiedot, paitsi jos yrittäjä on jo toimittanut nämä tiedot kuluttajalle ennen sopimuksen täytäntöönpanoa;
e. sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.
6. Pidennetyn kaupan tapauksessa edellisen kappaleen säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
7. Kukin sopimus tehdään lykkäävin ehdoin, jos kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavana.
 
6 artikla - Peruuttamisoikeus
Tuotteita toimitettaessa:
1. Ostaessasi tuotteita, kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilmoittamatta perusteita 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ennalta nimeämä edustaja on vastaanottanut tuotteen, joka ilmoitetaan yrittäjälle.
2. Heijastusjakson aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän säilyttää tuotteen vai ei. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen kaikilla lisävarusteilla ja - mikäli se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
3. Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava tästä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.
4. Jos asiakas ei ole ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymisen jälkeen tai jos asiakas ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.
Palveluita toimitettaessa:
5. Palveluja tarjoamalla kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilmoittamatta perusteluja vähintään 14 päivän ajan, alkaen sopimuksen tekopäivästä.
6. Hyödyntääkseen peruuttamisoikeuttaan kuluttaja keskittyy kohtuullisiin ja selkeisiin ohjeisiin, jotka yrittäjä on antanut tarjouksen kanssa ja / tai viimeistään toimituksen yhteydessä.
 
7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä
1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tavaran palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
2. Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa summan niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruutuksesta. Edellytyksenä on kuitenkin, että kauppias on jo vastaanottanut tuotteen tai että lopullinen todistus täydellisestä palautuksesta voidaan toimittaa. Takaisinmaksu suoritetaan samalla maksutavalla, jota kuluttaja käyttää, paitsi jos kuluttaja on nimenomaisesti valtuuttanut toisen maksutavan.
3. Jos tuote vahingoittuu kuluttajan itse suorittaman huolimattoman käsittelyn takia, kuluttaja on vastuussa tuotteen arvonalentumisesta.
4. Kuluttajaa ei voida pitää vastuussa tuotteen arvonalennuksesta, jos yrittäjä ei anna kaikkia lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta. Tämä olisi tehtävä ennen myyntisopimuksen tekemistä.
 
8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen 
1. Yrittäjä voi sulkea pois 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tuotteen kuluttajan peruuttamisoikeuden tuotteisiin. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän tarjouksessa selvästi, ainakin ajoissa päätelmän tekemiseen. sopimuksesta.
2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille:
a. jotka yrittäjä on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
C. joita ei voida palauttaa luonteensa vuoksi;
d. joka voi pilata tai ikääntyä nopeasti;
e. joista hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
f. irtonaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin;
g. ääni- ja videotallenteisiin ja tietokoneohjelmiin, joiden kuluttaja on rikkonut sinetin.
h. hygieniatuotteille, joiden kuluttaja on rikkinut sinetin.
3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville palveluille:
a. majoitus, kuljetus, ravintolapalvelut tai vapaa-ajan aktiviteettien suorittaminen tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson ajan;
b. josta toimitus alkoi kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
C. vedot ja arpajaiset.
 
9-artikla - Hinta 
1. Tarjouksessa mainitun ajanjakson aikana tarjottujen tuotteiden ja / tai palveluiden hintoja ei nosteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2. Vastoin edellistä kohtaa yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joilla on muuttuva hinta, jos hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden vaihtelun alaisia ​​ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.
3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
4. Hinnankorotukset 3 kuukaudesta sopimuksen tekemisen jälkeen ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja:
a. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus päivästä, jona hinnankorotus alkaa.
5. Tuotetarjouksissa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
6. Kaikissa hinnoissa on tulostusvirheitä. Virheiden tulostamisen seurauksista ei oteta vastuuta. Tulostusvirheiden yhteydessä yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisellä hinnalla.
 
10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu
1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten hyvettä ja / tai käytettävyyttä koskevien vaatimusten sekä voimassa olevien lakien ja / tai hallituksen asetusten mukaisia ​​sopimuksen tekohetkellä. sopimus. Yrittäjä takaa sovittuaan, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi vedota yrittäjään vastaan ​​sopimuksen perusteella.
3. Mahdollisista puutteista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 4 viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palautuksen on oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.
4. Yrittäjän takuuaika on yhdenmukainen valmistajan takuuajan kanssa. Yrittäjä ei ole koskaan vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kullekin yksittäiselle kuluttajan sovellukselle, eikä neuvonnasta tuotteiden käyttöä tai käyttöä varten.
5. Takuu ei koske, jos:
 • Kuluttaja on korjannut toimitetut tuotteet itse ja / tai käsitellyt tai jos kuluttaja on korjannut ja / tai käsitellyt kolmannet osapuolet;
 • Toimitetut tuotteet altistetaan epänormaalille olosuhteille tai muuten huolimattomalle käsittelylle tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja / tai niitä käsitellään pakkauksissa;
 • Vika kokonaan tai osittain johtuu hallituksen antamista tai tekemistä määräyksistä, jotka koskevat käytettyjen materiaalien luonnetta tai laatua.
11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
1. Yrittäjä on mahdollisimman varovainen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteiden tilauksia sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
3. Ottaen huomioon tämän artiklan 4 kohdan määräykset, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida suorittaa tai vain osittain toteuttaa, kuluttaja saa ilmoituksen tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman kustannuksia. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
4. Kaikki toimitusehdot ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi saada oikeuksia mistään mainitusta ajanjaksosta. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.
5. Jos kyseessä on tämän artiklan 3 kohdan mukainen purkaminen, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman määrän mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisesta.
6. Jos tilatun tuotteen toimittaminen näyttää olevan mahdotonta, yrittäjä pyrkii asettamaan vaihtoesineen saataville. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Vaihtoesineiden peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisten palautuskulujen maksaa yrittäjä.
7. Tuotteiden vahingoittumis- ja / tai katoamisriski on yrittäjällä siihen asti, kun se toimitetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle edustajalle, joka ilmoitetaan yrittäjälle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 
12 artikla - Kauppojen kesto: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen
Peruutus
1. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa määräämättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, noudattaen sovittuja peruuttamissääntöjä ja irtisanomisaikaa. yhdeksi kuukaudeksi.
2. Kuluttaja voi irtisanoa tietyn ajanjakson ajan tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, milloin tahansa määrätyn ajan loppuun mennessä, ottaen huomioon sovitun peruuttamisen. säännöt ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaika.
3. Kuluttaja voi edellisissä kohdissa mainituissa sopimuksissa:
 • irtisanoa milloin tahansa, eikä se saa olla rajoitettu irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tietyn ajanjakson aikana;
 • ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän oli tehnyt ne;
 • peruuta aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrännyt.
Laajentaminen
4. Määräaikaiseksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai jatkaa määräajaksi.
5. Toisin kuin edellisessä kohdassa, määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivälehtien, sanomalehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimittamiseen, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa tämän pidennetyn sopimuksen ennen jatkamisen päättymistä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
6. Sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa milloin tahansa enintään yhden ilmoituksen irtisanomisajalla. kuukausi ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisaika, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa päivälehtien, sanomalehtien ja aikakauslehtien toimittamiseen.
7. Päivälehtien, sanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllisen toimituksen (kokeilu- tai johdantotilauksen) rajoitetun keston sopimusta ei voida hiljaisesti jatkaa, ja se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.
Kesto
8. Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä peruuttamista ennen sovitun ajanjakson päättymistä.
 
Artikla 13 - Maksu
1. Jollei toisin ole sovittu, kuluttajan velkasummat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on palvelun tarjoamista koskeva sopimus, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa toimittajille ilmoittamat tai ilmoitetut maksutiedot epätarkkuuksista viipymättä.
3. Kuluttajan laiminlyönnissä yrittäjällä on oikeus, jollei lakisääteisistä rajoituksista muuta johdu, periä kohtuulliset kustannukset, jotka ilmoitettiin ennen kuluttajaa.
 
14 artikla - Valitusmenettely
1. Yrittäjällä on hyvin julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on tehtävä kokonaan ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle 7 päivän kuluessa kuluttajan havaitsemasta puutteet.
3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
4. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on riittävä riitojen ratkaisuun.
5. Valitus ei lykkää yrittäjän velvollisuuksia, ellei yrittäjä kirjallisesti toisin ilmoita.
6. Jos yrittäjä toteaa valituksen olevan perusteltu, yrittäjä korvaa tai korjaa tuotteet kuluttajan valitseman tai toimitetut tuotteet maksutta.
 
15-artikla - Erimielisyydet
1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.
2. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista Wienin yleissopimusta ei sovelleta.
 
16 artikla - Lisämääräykset tai poikkeavat säännökset
Näistä ehdoista tehtävät lisäsäännökset tai niistä poikkeavat säännökset eivät välttämättä ole kuluttajan kustannuksella, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä välineellä.
 

Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että koet verkkosivustomme parhaalla mahdollisella tavalla. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä, oletamme, että hyväksyt sen.