•  x 

    Koszyk jest pusty
  • łaty do spania

Polityka prywatności

DomusNaturae bardzo dba o Twoją prywatność. Przetwarzamy wyłącznie dane, których potrzebujemy do (ulepszania) naszych usług i starannie przetwarzamy wszystkie zebrane informacje o Tobie i korzystaniu z naszych usług. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez DomusNaturae. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu to 28, wraz z publikacją nowej wersji ważność wszystkich poprzednich wersji zostaje anulowana. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, w jaki sposób chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

O naszym przetwarzaniu danych
Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je zapisujemy, jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są widoczne.

E-maile i listy mailingowe
W przypadku naszej zwykłej biznesowej poczty e-mail korzystamy z usług poczty elektronicznej My webhost. Ta strona wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub uszkodzeniu Twoich danych. Mój webhost nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy nasz ruch e-mailowy poufnie.

Procesory płatnicze
Do zawierania i przetwarzania (części) naszych płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z dostawcy usług płatniczych Ayden. Ayden przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i informacje o miejscu zamieszkania. Przetwarzają również informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. Ayden wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Ayden zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych (anonimowych) w celu dalszego ulepszania swoich usług i, w tym kontekście, udostępniania ich stronom trzecim. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do wszelkich usług Ayden, które korzystają z usług osób trzecich. Ayden nie przechowuje Twoich danych dłużej niż w ratach dozwolonych przez odpowiednią podstawę prawną.

Transport i logistyka
Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym obowiązkiem jest pomyślne dostarczenie zamówienia. Do dostawy korzystamy z usług PostNL. Aby dostawa zakończyła się sukcesem, ważne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania w PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu realizacji umowy dostawy. W przypadku zatrudniania podwykonawców PostNL, udostępnią oni te informacje tym stronom.

Księgowość i księgowość
Zewnętrzne kanały sprzedaży

Cel przetwarzania danych
Ogólny cel przetwarzania danych. Używamy Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania tych danych pozostaje w bezpośrednim związku ze zleceniem lub zadaniem, które nam oferujesz. Nie wykorzystujemy tych danych do (adresowanych) celów marketingowych. Jeśli udostępniasz nam informacje, a my wykorzystujemy te informacje, aby – nie na podstawie prośby – skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie, najpierw poprosimy o wyraźną zgodę. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w żadnym innym celu niż wypełnienie obowiązków księgowych i administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie
Informacje gromadzone automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i/lub dalszego ulepszania naszych usług. Informacje te (na przykład adres IP (zanonimizowany), przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych
W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani przez rząd do zgodnego z prawem obowiązku udostępnienia Twoich danych w celu pomocy w dochodzeniu podatkowym lub karnym. W takich przypadkach jesteśmy zmuszeni przestrzegać i pomagać, ale w oparciu o zgodne z prawem możliwości zaproponujemy sprzeciw.

Okresy przechowywania
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że utrzymujemy i przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie poinformujesz nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Taka wiadomość pełni również funkcję prośby o zapomnienie. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z Twoimi danymi (osobowymi) ze względu na odpowiednie obowiązki administracyjne, informacje te są bezpiecznie przechowywane tak długo, jak nie minął odpowiedni okres dla tych zobowiązań. Personel nie ma już dostępu do Twojego profilu klienta i wszelkich dokumentów sporządzonych w związku z Twoim przydziałem lub zadaniem.

Twoje prawa
Na podstawie obowiązującego prawa holenderskiego i europejskiego, jako strona dotycząca masz pewne prawa, jeśli chodzi o dane osobowe, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej możesz znaleźć wyjaśnienie tych praw oraz sposób, w jaki Ty, jako strona zainteresowana, możesz się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy tylko faktury i kopie Twoich danych na podane przez Ciebie adresy e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać te dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą, poprosimy Cię o odpowiednią identyfikację. Prowadzimy administrację zakończonych żądań, w przypadku żądania bycia zapomnianym będziemy administrować zanonimizowanymi danymi. Otrzymujesz wszystkie faktury i kopie danych w plikach, które są ustrukturyzowane w formacie do odczytu maszynowego Na podstawie klasyfikacji danych, które stosujemy w naszym systemie. Przez cały czas zachowujesz prawo do złożenia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens, jeśli podejrzewasz, że źle traktujemy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Prawo do wglądu
W każdej chwili masz prawo wglądu do przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być z Tobą powiązane. Możesz poprosić o takie przeglądanie naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zatwierdzona, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych z dodatkowym przeglądem podmiotów przetwarzających, które zarządzają tymi danymi, podając również kategorie, w których przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania
W każdej chwili zachowujesz prawo do dostosowania przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być sprowadzone do Twojej osoby. Możesz poprosić o takie dostosowanie do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały skorygowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili zachowujesz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być sprowadzone do Twojej osoby. Możesz poprosić o takie ograniczenie do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że przetwarzanie Twoich danych jest ograniczone do czasu, gdy zdecydujesz się anulować to ograniczenie.

Prawo do przenoszenia
W każdej chwili masz prawo do żądania, aby przetwarzane przez nas dane, które mają związek lub mogą być sprowadzalne do Twojej osoby, zostały przetworzone przez wybrany przez nas podmiot trzeci. Możesz wysłać taką prośbę do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail Twoje (osobiste) faktury lub kopie danych, które przetwarzaliśmy my lub strony trzecie w naszym imieniu. Jest bardzo prawdopodobne, że w takim przypadku nie będziemy już mogli oferować Ci naszych usług, ponieważ nie możemy już zagwarantować dotychczasowego bezpieczeństwa danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa
W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu przez osoby trzecie. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych na czas rozpatrywania i rozpatrywania Twojego sprzeciwu. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zwrócimy wszystkie faktury i/lub kopie danych osobowych, które my lub strony trzecie w naszym imieniu przetwarzaliśmy do tego momentu, a następnie zaprzestaniemy ich przetwarzania. Zachowujesz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanym procesom decyzyjnym lub profilowaniu. Przetwarzamy Twoje dane w taki sposób, aby to prawo nie miało zastosowania. Jeśli uważasz, że to prawo ma zastosowanie, prosimy o skontaktowanie się z naszym kontaktem odpowiedzialnym za kwestie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności
Przez cały czas zachowujemy prawo do zmiany naszej polityki prywatności. Ta strona jednak zawsze wyświetla najnowszą wersję naszej polityki prywatności. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy ostatnio zebrane dane dotyczące Twojej osoby, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz ze strony internetowej, zakładamy, że zgadzasz się.