•  x 

    kund~~POS=TRUNC är tom
  • sovande lappar

Integritetspolicy

DomusNaturae bryr sig mycket om din integritet. Vi bearbetar uteslutande data som vi behöver för (förbättrar) våra tjänster och hanterar noggrant all information som samlas in om dig och din användning av våra tjänster. Dina uppgifter delas inte med tredje part för kommersiella mål. Denna sekretesspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av DomusNaturae. Startdatumet för giltigheten av dessa villkor är 28/01/2020, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används för och med vem och under vilka förhållanden dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter, hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har angående de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för sekretess, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.

Om vår databehandling
Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi sparar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och vem data är synliga.

E-post och e-postlistor
För vår vanliga e-postadress använder vi e-posttjänsterna i My webhost. Denna part har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller korruption av dina data. Min webbhotell har inte tillgång till vår postlåda och vi behandlar vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer
För att slutföra och behandla (en del av) våra betalningar i vår webbshop använder vi betalningsleverantören Ayden. Ayden behandlar ditt namn, din adress och din bostadsinformation. De behandlar också betalningsinformation som ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer. Ayden har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Ayden förbehåller sig rätten att använda din personliga (anonymiserade) information för att ytterligare förbättra sina tjänster och inom detta sammanhang dela den med tredje part. Alla ovannämnda garantier när det gäller skyddet av dina personuppgifter gäller också för alla tjänster från Ayden som använder tredje part. Ayden lagrar inte dina uppgifter längre än de avbetalningar som tillåts av lämpliga juridiska skäl.

Transport och logistik
Om du gör en beställning hos oss är det vårt ansvar att få din beställning framgångsrikt levererad till dig. För leveransen använder vi PostNL: s tjänster. För en lyckad leverans är det viktigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder denna information med det enda syftet att genomföra leveransavtalet. Om PostNL anställer underleverantörer kommer de att dela informationen med dessa parter.

Bokföring och bokföring
Externa försäljningskanaler

Syfte med databehandling
Allmänt syfte med databehandling. Vi använder dina uppgifter med det enda syftet att förse dig med våra tjänster. Detta innebär att målet att behandla dessa uppgifter står i direkt relation till den uppgift eller uppgift som du erbjuder oss. Vi använder inte dessa uppgifter för (adresserade) marknadsföringsändamål. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att - inte baserat på en begäran - kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi först att be om uttryckligt samtycke. Dina uppgifter delas inte med tredje part, med något annat syfte än att uppfylla bokföring och administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla skyldiga att tystnadsplikt baserat på det avtal vi har med dem, en ed eller laglig skyldighet.

Automatisk insamlad data
Information som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas med det enda syftet att förse dig med och / eller för att ytterligare förbättra våra tjänster. Denna information (till exempel din IP-adress (anonymiserad), webbläsare och operativsystem) är inte personlig information.

Samarbete i skatte- och brottsutredning
I vissa fall kan vi vara skyldiga av regeringen att ha en laglig skyldighet att dela din information i syfte att hjälpa till i en skatte- eller straffrättslig utredning. I sådana fall tvingas vi följa och hjälpa, men kommer, baserat på lagliga möjligheter, att göra invändningar.

Förvaringsperioder
Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller och behåller din kundprofil tills du meddelar oss att du inte längre vill använda våra tjänster. Ett sådant meddelande fungerar också som en begäran om att glömmas bort. Vi är skyldiga att hålla fakturor med din (personliga) information på grund av relevanta administrativa skyldigheter, denna information lagras säkert så länge den relevanta termen för dessa skyldigheter ännu inte har passerat. Personal har inte längre tillgång till din klientprofil och alla dokument som gjorts på grund av ditt uppdrag eller uppgift.

Dina rättigheter
Baserat på giltig nederländsk och europeisk lag har du som en berörd part vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av eller för oss. Nedan kan du hitta en förklaring av dessa rättigheter och hur du som berörd part kan åberopa dessa rättigheter. I princip för att förhindra missbruk skickar vi bara fakturor och kopior av dina uppgifter till e-postadresser som du har meddelat oss. Om du vill få dessa uppgifter på en annan e-postadress eller till exempel per e-post ber vi dig att identifiera dig därefter. Vi upprätthåller en administration av avslutade förfrågningar, i händelse av en begäran om att glömmas bort kommer vi att hålla en administration av anonymiserade uppgifter. Du får alla fakturor och kopior av data i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format Baserat på dataklassificeringar som vi använder i vårt system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Autoriteit Persoonsgegevens om du misstänker att vi behandlar eller missbrukar dina personuppgifter.

Inspektionsrätt
Du har alltid rätt att se de uppgifter vi behandlar som har en relation eller som kan vara reducerbar för din person. Du kan begära en sådan visning till vår kontaktperson med ansvar för sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi dig via den e-postadress som vi känner till en kopia av all data med en extra översikt över processorer som hanterar dessa uppgifter, samtidigt som vi nämner de kategorier under vilka vi lagrar dessa uppgifter.

Rätt till rättelse
Du behåller alltid rätten att få de uppgifter som vi behandlar som har en relation eller kan vara reducerbara för din person att justeras. Du kan begära en sådan justering av vår kontakt med ansvar för sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi dig via den e-postadress som vi känner till en bekräftelse på att uppgifterna har justerats.

Rätt till begränsning av bearbetning
Du behåller alltid rätten att begränsa de uppgifter vi behandlar som har en relation eller kan vara reducerbar för din person. Du kan begära en sådan begränsning av vår kontakt med ansvar för sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi dig via den e-postadress som vi känner till en bekräftelse på att behandlingen av dina uppgifter är begränsad tills du väljer att avbryta nämnda begränsning.

Rätt till överförbarhet
Du behåller alltid rätten att begära att de uppgifter vi behandlar som har en relation eller som kan vara reducerbara för din person behandlas av en tredje part som du väljer. Du kan skicka in en sådan begäran till vår kontaktperson som ansvarar för sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi via e-postadressen vi känner till dina (personliga) fakturor eller kopior av uppgifter som vi, eller tredje part på uppdrag av oss, har behandlat. Det är mycket troligt att vi i ett sådant fall inte längre kan erbjuda våra tjänster till dig för vi kan inte längre garantera den tidigare datasäkerheten.

Invändningsrätt och andra rättigheter
Du upprätthåller alltid rätten att motsätta dig den behandling som görs av oss, eller på uppdrag av oss av tredje part, av dina personuppgifter. Vid en sådan invändning kommer vi omedelbart att upphöra med all behandling av dina uppgifter medan din invändning undersöks och hanteras. Vid en motiverad invändning kommer vi att returnera alla fakturor och / eller kopior av personuppgifter som vi, eller tredje part på uppdrag av oss, har behandlat fram till den punkten och upphör med behandlingen därefter. Du behåller också rätten att inte bli föremål för automatiserade beslutsprocesser eller profilering. Vi behandlar dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet inte gäller. Om du tror att denna rätt gäller, ber vi dig att kontakta vår kontakt med ansvar för sekretessfrågor.

Integritetspolicy ändras
Vi har alltid rätten att ändra vår integritetspolicy. Denna sida visar dock alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy. Om en ny sekretesspolicy får konsekvenser för hur vi behandlar nyligen samlade uppgifter om din person, kommer vi att meddela dig detta via e-post.

Vi använder cookies för att garantera att du upplever vår webbplats på bästa sätt. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du samtycker.